$fp = FOpen ("data.txt", "r"); // otevře soubor data.txt pro čtení
$data = FRead ($fp, FileSize ("data.txt")); // načte do proměnné $data obsah souboru data.txt
FClose ($fp); // zavře soubor data.txt, který jsme předtím otevřeli
$fp = FOpen ("data2.txt", "w"); // otevře soubor data2.txt pro zápis
FWrite ($fp, $data); // uloží obsah proměnné $data do souboru data2.txt
FClose ($fp); // zavře soubor data2.txt

$fp = FOpen ("data2.txt", "w"); // otevře soubor data2.txt pro zápis
if ($fp): // povedlo se soubor otevřít?
FWrite ($fp, $data); // uloží obsah proměnné $data do souboru data2.txt
FClose ($fp); // zavře soubor data2.txt
endif;

if (File_Exists ("data.txt")): // existuje soubor?
$fp = FOpen ("data.txt", "r"); // otevře soubor data.txt pro čtení
$data = FRead ($fp, FileSize ("data.txt")); // načte do proměnné $data obsah souboru data.txt
FClose ($fp); // zavře soubor data.txt
endif;


<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>PHP - ukázka 3</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<center><font face="Arial CE, Arial" size="5">

<?php
$data = File ("data.txt");
for ($i = 0; $i < Count ($data); $i++) echo "$data[$i]<br>";
?>

</font></center>
</body>

</html>


udaj1
udaj2
udaj3
udaj4